Hadith: Reden achter de hitte en kou in deze wereld

De Profeet ﷺ zei:

“Het hellevuur klaagde bij zijn Heer zeggende: “O mijn Heer, mijn verschillende delen eten elkaar op.” Dus stond Hij het toe om twee ademhalingen te nemen, één in de winter en één in de zomer. En dit is de reden voor de ernstige warmte en kou die jullie aantreffen.”

Sahieh Al-Bukhaari 3260