Hadith: de armen zullen het paradijs eerder betreden