Hadith: Als de moslim ziek of op reis is worden zijn gewoonlijke daden opgeschreven

De Profeet ﷺ zei:

“Wanneer een dienaar ziek wordt of op reis gaat worden voor hem de daden opgeschreven die hij gewoon was te verrichten toen hij thuis verbleef en gezond was.”

Sahieh Al-Bukhaari 2996