Hadith: veel dua verrichten in de sujud

De Profeet ﷺ zei:

“Het moment waarop de dienaar het dichtste bij zijn Heer is, is tijdens de Sujud, dus vermeerder de smeekbeden (hierin).”

Sahieh Muslim 482