Vraag:

Ik heb een moeder en zussen, en ondanks dat ik hen herhaaldelijk Soerah Al-Faatihah probeer aan te leren slagen zij er niet in om het te memoriseren, wat is het oordeel over hun gebed?

Antwoord:

Het reciteren van Soerah Al-Faatihah is een pilaar van het gebed. Vrouwen moeten dit leren. En hun voogd moet blijven doorgaan met hen te onderwijzen over datgene wat verplicht is om te kennen in het gebed, zoals Soerah Al-Faatihah en dergelijke.

Als de tijd voor het gebed aanbreekt en zij nog niet in staat zijn om het te reciteren, dan moeten zij volgens hun vermogen het gebed verrichten. En hun gebed is geldig vanwege de algemeenheid van de Uitspraak van Allah:

“Allah belast niemand boven zijn vermogen.” [Soerah Al-Baqarah 2:286]

En de Uitspraak van Allah:

“Allah Wil het jullie niet moeilijk maken.” [Soerah Al-Maaidah 5:6]

En de Uitspraak van Allah:

“Vrees daarom Allah volgens jullie vermogen.” [Soerah At-Taghabun 64:16]

En degene die er niet in slaagt om Soerah Al-Faatihah te reciteren moet worden bevolen om het volgende te zeggen:

“Subhaanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa laa hawla wa laa quwatta ila billah.”

Gebaseerd op de hadieth van ‘Abdullah Ibn Abu Awfaa, moge Allah tevreden zijn met hem, die zei:

“Er kwam een man naar de Profeet ﷺ en zei: “Ik ben niet in staat om iets van de Quraan te memoriseren, leer mij dus iets wat voldoende is voor mij.” Hij ﷺ zei: “Zeg: “Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaha illa Allah, wallahu akbar, wa laa hawla wa laa quwatta illa billahi al-‘aliyyul-‘adhiem.””

Deze hadieth is overgeleverd door Ahmad, Abu Dawoed en An-Nasaa’ie en is authentiek verklaard door Ibn Hibbaan, Ad-Daaraqutny en Al-Haakim.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De tweede vraag van Fatwa Nr.10260

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be