Hadith: Een moslim uitschelden is…

‘Abdullah Ibn Mas’ud levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“Een moslim uitschelden is Fusuq (slechtheid, zondigheid) en hem doden is Kufr (ongeloof).”

Sahieh Al-Bukhaarie 48