Wat is een plaag? Bestraffing of barmhartigheid?

De plaag is een rijs of met andere woorden: een bestraffing dat allah heeft neergezonden op wie hij wilt van zijn dienaren. Er werd gezegd dat de plaag een specifieke wijdverspreide ziekte is. En er werd gezegd dat het elke algemene ziekte is dat wijdverspreid geraakt, een ziekte die neerdaalt op een land welke zijn mensen treft en waardoor de mensen sterven. Het is hetzelfde of het nu een specifieke of algemene ziekte dat wijdverspreid geraakt is, zoals cholera en dergelijke.

Deze plaag is een rijs, een bestraffing die allah heeft neergezonde. Maar het is een barmhartigheid voor de gelovige, als het neerdaalt in een land en hij geduldig blijft zoekend naar de beloning van allah, wetende dat niets hem zal treffen behalve datgene wat allah voor hem heeft voorgeschreven.

Voorwaar, allah zal hem belonen met de gelijke beloning van een martelaar.

Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-‘Uthaymien
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: