Vraag:

Zal Al-Masieh Ad-Dajjaal verschijnen, want volgens datgene wat ik heb gelezen zijn er geleerden die zijn komst bevestigen en anderen die het ontkennen?

 Antwoord:

Ja, Al-Masieh Ad-Dajjaal zal verschijnen Er zijn duidelijke authentieke en mutawaatir ahadith die zijn verschijning hebben bevestigd. Imaam Al-Bukhaari heeft in zijn Sahieh een hoofdstuk hieraan toegewijd; “Vermeldingen van Ad-Dajjaal” en hij heeft hier tien ahadith in vermeld.

Deze tien overleveringen werden uitgelegd door Al-Haafidh Ibn Hajar in zijn boek: “Fath Al-Baari”. En je kan hiernaar terugkeren, of naar een ander boek van de Sunan die dit onderwerp vermelden.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr.4957 
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be