Hadith: Zonder recht iemands grond afpakken

De Profeet ﷺ zei:

“Wie zonder recht een stuk grond neemt van een ander zal op de Dag Des Oordeels doorheen de zeven aarden zakken.”

Sahieh Al-Bukhaari 2454