Vraag:

Welke uitdaging gaf Allah aan degenen die eraan twijfelen dat de Quraan geopenbaard is aan de Boodschapper van Allah ﷺ?

Antwoord:

Allah daagde hen uit om met iets te komen dat gelijkaardig is aan de Quraan, tien hoofdstukken (uit de Quraan) of zelfs slechts één hoofdstuk. Maar zij slaagden daar niet in. Allah zegt:

“Zeg: “Als de mensen en de jinn zich zouden verzamelen om met het gelijke aan deze Quraan te komen, dan zouden zij niet met het gelijke hieraan kunnen komen, ook al zouden zij elkaar helpen.” [Soerah Al-Israa 17:88]

En:

“Of zeggen zij: “Hij (Muhammad) heeft het (de Quraan) verzonnen.” Zeg: “Kom dan met tien (zelf)verzonnen hoofdstukken die daaraan gelijk zijn en roep naast Allah aan wie jullie kunnen, als jullie waarachtig zijn.” [Soerah Hoed 11:13]

En:

“Of zeggen zij: “Hij (Muhammad) heeft het (de Quraan) verzonnen”? Zeg: “Kom dan met een hoofdstuk dat daaraan gelijk is en roep naast Allah aan wie jullie kunnen, als jullie waarachtig zijn.”” [Soerah Yunus 10:38]

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De vijfde vraag van Fatwa Nr. 6193
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be