Vraag:

Is het toegestaan om te zweren bij iets of iemand anders dan Allah?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om te zweren bij iets of iemand anders dan Allah vanwege de uitspraak van de Profeet ﷺ:

“Voorzeker! Allah verbiedt het jullie om te zweren bij jullie vaders. Wie moet zweren laat hem dan bij Allah zweren of het stilzwijgen behouden!”

Mutafiqun ‘alayhi (overeengekomen door Al-Bukhaari 6646 en Muslim 1646 in hun Sahieh). In een andere overlevering overgeleverd door Abu Dawoed (3248) en An-Nasaa’ie (3769) in de Hadith van ‘Abu Hurayrah:

“Zweer niet bij jullie vaders of moeder, en zweer niet bij Allah tenzij jullie de waarheid spreken.”

En Abu Dawoed (3251) en At-Tirmidhie (1535) hebben met een authentieke overleveringsketen overgeleverd dat de Profeet ﷺ zei:

“Degene die bij iets anders dan Allah zweert heeft Kufr of Shirk gepleegd.”

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr.3760
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be