Hadith: De gelovige eet met één maag

De Profeet ﷺ zei:

“De gelovige eet met één maag (weinig) en de ongelovige eet met zeven magen (veel).”

Sahieh Al-Bukhaari 5393