Hadith: De hypocriet heeft 3 eigenschappen

Abu Hurayrah levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“De eigenschappen van een hypocriet zijn er drie: 1. Als hij spreekt liegt hij. 2. Als hij een belofte maakt komt hij deze niet na. 3. Als je hem iets toevertrouwt dan bedriegt hij jou.”

Sahieh Al-Bukhaarie 33