Vraag:

Zal een kind uit Zina (ontucht) het paradijs betreden omdat er gezegd wordt dat een kind uit Zina najis (onrein) is en het paradijs niet zal betreden?

Antwoord:

Als hij sterft als een moslim zal hij het paradijs betreden en het zal hem er niet van weerhouden als hij een kind is van Zina, en hij is niet najis.

De zonde van ontucht rust op degene die ontucht heeft gepleegd en niet op degene die (het kind) dat uit zina wordt geboren vanwege de Uitspraak van Allah:

“…en geen enkele drager van last draagt de last van een ander..” [Soerah Al-An’aam 6:164]

En (met betrekking tot of het kind najis is of niet) zei de Profeet ﷺ:

“De moslim is niet Najis (onrein).” [Sahieh Muslim 372]

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De negentiende vraag van Fatwa Nr.5611

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be