Hadith: Armen voeden en de mensen groeten

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat een man aan de Profeet ﷺ vroeg: “Welke (daden en handeling in) islam is het beste?” De Profeet ﷺ antwoordde:

“Om (de armen) te voeden en om degenen die je kent en niet kent te groeten.”

Sahieh Al-Bukhaarie 12