Hadith: degene die moeite heeft met het lezen van de Quraan krijgt een dubbele beloning

De Profeet ﷺ zei:

“Degene die zichzelf inspant om de Quraan uit zijn hoofd te leren en het met grote moeite reciteert zal dubbel beloond worden.”

Sahieh Al-Bukhaari 4937