Hadith: Het memoriseren van 10 eerste verzen van Soerah Al-Kahf is een bescherming tegen de Dajjaal