Hadith: Het memoriseren van 10 eerste verzen van Soerah Al-Kahf is een bescherming tegen de Dajjaal

De Profeet ﷺ zei:

“Wie de eerste 10 verzen van Soerah Al-Kahf (18) memoriseert zal beschermd worden tegen de dajjaal.”

Sahieh Muslim 809