Vraag:

Wat is het oordeel over het voortdurend reciteren van specifieke hoofdstukken (uit de Quraan), onze imaam reciteert bijvoorbeeld op vrijdag niets anders dan Soerah Ad-Duhaa en Surah Ash-Sharh?

Antwoord:

De Sunnah is dat de biddende in het Fajr gebed op vrijdag Soerah As-Sajdah (in de eerste gebedseenheid) en Soerah Al-Insaan in de tweede gebedseenheid reciteert.

En dat hij in het jumu’ahgebed Soerah Al-A’laa en Soerah Al-Ghaashiyyah reciteert, of soms Soerah Al-Jumu’ah en Soerah Al-Munaafiqien reciteert, of soms Soerah Al-Insaan reciteert na Al-Faatihah.

Maar wat het voortdurend reciteren van Soerah Ad-Duhaa en Ash-Sharh betreft, zoals vermeld in de vraag, dit is in tegenstrijd met de Sunnah.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De tweede vraag van Fatwa Nr.6278

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be