Hadith: jouw broeder niet langer dan drie dagen boycotten/negeren

De Profeet ﷺ zei:

“Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie nachten te boycotten, dat ze zich van elkaar afwenden als ze elkaar ontmoeten. De beste van de twee is degene die als eerste de salaam geeft.”

Sahieh Al-Bukhaari 6077