Hadith: Moslims niet schaden met jouw tong en handen

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat de Profeet ﷺ zei:

“De moslim is degene voor wiens tong en handen de moslims veilig zijn. En een Muhajir (emigrant) is degene die al datgene wat Allah heeft verboden nalaat.”

Sahieh Al-Bukhaarie 10