Is Al-Khidr uit het verhaal met Profeet Moesaa een Profeet of een vrome man?

Vraag:

Is Al-Khidr een profeet of een vrome man?

Antwoord:

Het juiste (van de verschillende opinies) is dat Al-Khidr een profeet is vanwege het verhaal met Profeet Moesaa, die Allah vermeldt in Soerah Al-Kahf.

Hierin wordt vermeld dat hij een boot liet zinken die behoorde aan arme vissers, hij een jongen doodde die eruitzag alsof hij onschuldig is en een muur bouwde voor twee wezen in een dorp waarvan de inwoners hem weigerden te voeden.

Profeet Moesaa betwiste dit allemaal waarna Al-Khidr op het einde alle redenen verduidelijkte. En het verhaal eindigt vervolgens met dat dit allemaal aan hem werd geopenbaard door Allah, zoals Allah dit meedeelde in Zijn Uitspraak:

“En ik heb dit (allemaal) niet uit eigen bevel gedaan. Dat is de uitleg van datgene waarmee jij geen geduld kon hebben.” [Soerah Al-Kahf 18:82]

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Deel 3 pg.287
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be