Wat is de betekenis van de drie categorieën van Tawhied?

Vraag:

Wat is de betekenis van Tawhied Ar-Ruboebiyyah (Eeinheid van de Heerschappij van Allah), Tawhied Al-Uloehiyyah (Eenheid in de aanbidding) en Tawhied Al-Asmaau Wa As-Sifaat (Eenheid in de Namen en Eigenschappen van Allah)?

Antwoord:

Tawhied Ar-Ruboebiyyah: dat is de eenheid van Allah in Zijn daden, zoals het scheppen, het voorzien, het laten leven, het laten sterven en dergelijke.

Tawhied Al-Uloehiyyah: dat is het (oprecht) uitzonderen van Allah in de aanbidding, zoals met het gebed, het vasten, de bedevaart, de zakaat, het afleggen van eden, het slachten en dergelijke.

Tawhied Al-Asmaau Wa As-Sifaat: dat je Allah beschrijft met datgene waar Hij Zichzelf mee beschreef of ZIjn Boodschapper ﷺ Hem mee beschreef. En het benoemen van Allah met de Namen waarmee Hij Zichzelf benoemde of Zijn Boodschapper Hem mee benoemde. Zonder Tashbieh en Tamthiel (het vergelijken van Allah met Zijn schepping), Tahrief (het verdraaien van de werkelijke betekenis) of Ta’tiel (het ontkennen van de Eigenschappen van Allah).

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De eerste vraag van Fatwa Nr.9772
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be