In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, De Meest Genadevolle. Moge de vrede en zegeningen van Allah over onze Boodschapper Muhammad, Zijn familie, Zijn metgezellen en eenieder die hen opvolgt zijn. En wat volgt:

Deze korte e-boek met een krachtige en nuttige reminder van de edele geleerde Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Al-Badr is ontnomen uit een audio van de Shaykh die je kan terugvinden op zijn website: https://al-badr.net/detail/ynNqUpBWKm

Velen roepen, vaak in eigen belang van hun groepering of innovatie, op dat de moslimgemeenschap zich dient te verenigen. Hoewel deze stelling en dit doel correct is, is de uitvoering of datgene waarop men de moslimgemeenschap wilt verenigen meestal niet correct.

Wij willen allemaal vereniging, dat is ons doel. Maar vereniging op wat? Wat zorgt voor vereniging en wat zorgt voor opsplitsing? Wanneer zal er samenhorigheid ontstaan?

In deze korte maar krachtige E-Boek die wij hebben samengesteld legt deze edele geleerde ons kort maar krachtig uit op wat wij ons moeten verenigen, hoe wij deze samenhorigheid kunnen bereiken, wat van ons verwacht wordt om deze samenhorigheid te verkrijgen en wat de oorzaken zijn van splitsing.

Wij vragen Allah dat Hij dit werk zegent, dit nuttig laat zijn voor ons en voor iedereen die het leest, ons in staat stelt om zich volledig over te geven aan Hem, Zijn wetgeving en de Sunnah van Zijn Boodschapper ﷺ zodat wij ons kunnen verenigen en standvastig kunnen zijn op de waarheid.

DOWNLOAD DE E-BOEK DOOR TE KLIKKEN OP AFBEELDING HIERONDER