Is er een verschil tussen het mannen en vrouwengebed? 

Vraag:

De Boodschapper ﷺ zei:

“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” [Al-Bukhaari]

En datgene wat uit deze haditeh begrepen wordt is dat er geen verschil is tussen het gebed van de man en het gebed van de vrouw, niet in het staan, het zitten noch in de prostratie. Dus ik heb hier al sinds ik de leeftijd van At-Taklif (verplicht om zicht te houden aan de Sharia’ – islamitische wetgeving) naar gehandeld.

Maar we hebben vrouwen hier in Kenia die met mij discussiëren en zij zeggen dat mijn gebed niet correct is omdat het lijkt op het gebed van de man.

En de voorbeelden die zijn aanhalen waarin het mannengebed verschilt van het vrouwengebed zijn het houden van de handen op de borst en het loslaten van de handen en de opstelling van de rug in de Ruku’ (buiging) en andere zaken waar ik van overtuigd was.

Dus zou ik willen dat u mij dit verduidelijkt, is er een verschil tussen de uitvoering van het gebed van de man en de vrouw?

Antwoord:

O vragenstelster, mijn zuster in de islam. Inderdaad datgene wat correct is, is dat er geen verschil is tussen het mannen en vrouwengebed. Wat de geleerden van Fiqh (wetsleer) betreft die verschillen aanhalen (in het gebed van de man en de vrouw), daar is geen bewijs voor. En de hadieth die je aanhaalde in de vraag, de uitspraak van de Profeet ﷺ:

“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” [Al-Bukhaari]

is een stelregel welke in het algemeen iedereen omvat en de wetgevingen zijn in het algemeen voor mannen en vrouwen, behalve als er een bewijs voor is vastgesteld die het (geslacht) specificeert.

Dus des Sunnah voor de vrouw is dat zij bidt zoals de mannen bidden, in de Ruku’ (buiging), de Sujoed (posternatie) de recitatie, het plaatsen van de handen op de borst en dergelijke. Dit is wat het beste is.

Dus legt ze haar handen op haar knieën tijdens de Ruku’ en ze legt haar handen bij de Sujoed op de grond, hetzij ter hoogte van haar schouders of van haar oren. En zo stelt ze haar rug recht op in de Ruku’ en  wat er wordt gezegd in de Ruku’ en de posternatie en nadat men opstaat vanuit de Ruku’ en opstaat vanuit de posternatie en tussen de twee posternaties. Dit allemaal is net hetzelfde als de man, overeenkomstig met zijn ﷺ uitspraak:

“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.”

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله
Nurun ‘ala Ad-Darb – Majmu’ Fataawa wa Maqaalaat Al-Mutanawwi’ah volume.11 
gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be