Hadith: Vader is de middelste poort van het paradijs

De Profeet ﷺ zei:

“De vader is de middelste poort van het paradijs, als je wenst kun je deze poort verwaarlozen of het beschermen.”

At-Tirmidhie 1900