Hadith: Vader is de middelste poort van het paradijs