Hadith: koorts niet vervloeken

De Profeet ﷺ zei:

“Vervloek koorts niet want het verwijdert de zonden van de zoon van Adam net als een oven het vuil van ijzer reinigt.”

Sahieh Muslim 2575