Hadith: vrees de smeekbede van degen die onrecht is aangedaan

De Profeet ﷺ zei:

“Vrees de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan, want er is geen hindernis tussen hem (zijn dua) en Allah.”

Sahieh Muslim 19