Hadith: tot men bij Allah komt terwijl men geen zonde heeft