Hadith: Geeuwen komt van de shaytaan

De Profeet ﷺ zei:

“Het geeuwen komt van de shaytan dus moet men zijn best doen om dit te bedwingen, als iemand “ha” (geluid) zegt tijdens het geeuwen zal de shaytan naar hem lachen.”

Sahieh Al-Bukhaari 6223