Hadith: Allah steekt Zijn Hand uit zodat de zondaar berouw toont