Hadith: Allah steekt Zijn Hand uit zodat de zondaar berouw toont

De Profeet ﷺ zei:

“Allah steekt ’s nachts Zijn Hand uit zodat de zondaar van de dag berouw toont en Hij steekt overdag Zijn Hand uit zodat de zondaar van de nacht berouw toont, totdat de zon uit het westen opkomt.”

Sahieh Muslim 2759