Het gevaar van het verspreiden van geruchten

Vraag:

Nobele Shaykh Saalih, geruchten hebben een gevaarlijk effect op de ummah. Er zijn mensen die laks zijn in het verspreiden van geruchten zonder deze te verifiëren. Wat is het gevaar van geruchten voor de individuele persoon en de gemeenschap?

Antwoord:

Allah waarschuwde tegen het verspreiden van geruchten die de veiligheid verstoren of de mensen bang maken. Allah zei:

“O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht tot jullie komt, verifieer het dan, zodat jullie een (onschuldig) volk niet vanwege (jullie) onwetendheid schaden en daarna spijt krijgen van datgene wat jullie hebben gedaan.” [Soerah Al-Hujuraat 49:6]

En Hij zei:

“Waarlijk, degenen die ervan houden dat de verdorvenheid zich verspreidt onder degenen die geloven, voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” [Soerah An-Noer 24:19]

Dus het is niet toegestaan om geruchten te verspreiden zelfs als datgene wat vermeld wordt waar is. Het moet niet verspreid worden maar eerder moet het worden verzwegen. Allah beval om de fouten van de moslims te verbergen. Zelfs als hij fouten maakt, het wordt verborgen terwijl men de voorgeschreven oordeel op hem toepast.

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan حفظه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: