Wat zijn de zaken die het hart verzachten?

Vraag:

Wat zijn de zaken die het hart verzachten als iemand hardheid heeft in zijn hart?

Antwoord:

Er is niets beter of meer nodig (voor het verzachten van het hart) dan de Nobele Quraan. Dat is wat de harten verzacht. Allah zegt:

“Degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen.” [Soerah Ar-Ra’d 14:28]

Datgene wat de harten verzacht is de Quraan, datgene dat als Allah het op een berg had neergezonden je het zeker had nederig zien opstellen en splijten uit vrees voor Allah. Ook het zitten met de vromen en het luisteren naar de Quraan, vermaningen en reminders. Dit is wat het hart zal verzachten.

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan رحمه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Bekijk video: