Hadith: Goed gedraag weegt het zwaarst op de weegschaal (van goede daden)

De Profeet ﷺ zei:

“Niets weegt zwaarder op de weegschaal (van goede daden) van de gelovige op de dag des Oordeels dan goede manieren. Want voorwaar, Allah haat de schaamteloze, onzedelijke persoon.”

At-Tirmidhie 2002