Hadith: degene die onthouden is van vriendelijkheid

De Profeet ﷺ zei:

“Degene die onthouden is van vriendelijkheid is onthouden van goedheid.”

Sahieh Muslim 2592