Aan het einde der tijden zal er een groep jonge, dwaze mensen verschijnen…

Vraag:

Wat is de betekenis van de hadieth van de Profeet ﷺ:

“Aan het einde der tijden zal er een groep jonge, dwaze mensen verschijnen die de de beste woorden zullen uiten. Hun geloof zal niet verder reiken dan hun kelen en zullen de islam verlaten zoals een pijl een boog verlaat. Dus waar jullie hen ook mogen vinden, dood hen want voorwaar, wie hen doodt zal beloond worden op de dag des oordeels.”

Wie wordt er bedoelt met deze hadieth? Tot welke tijd verwijst de Boodschapper ﷺ in deze hadieth?

Antwoord:

In deze hadieth verwijst de Profeet ﷺ naar de Khawaarij. Dit omdat zij tot extremen gaan in de religie en de moslims ongelovig verklaren vanwege het begaan van zonden die iemands islam niet teniet doen.

Zij verschenen in de tijd van ‘Alie Ibn Abie Taalib en ze disputeerden met hem. Hij riep hen op naar de waarheid en discussieerde met hen. Veel van hen keerden terug naar de waarheid terwijl anderen het niet wouden aanvaarden. Toen de Khawaarij de moslims aanvielen bevocht ‘Alie hen. De leiders die na hem kwamen bevochten de khawaarij ook handelend naar de bovengenoemde overlevering en andere overleveringen met dezelfde betekenis.

En zij (de khawaarij) zijn nog steeds aanwezig tot op de dag van vandaag. En de regelgeving is algemeen van toepassing op iedereen die hun overtuigingen aanneemt in welke tijd of periode dan ook.

Het permanente comité voor islamitische onderzoek en fatawa
Fatwa Nr. 4297
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be