Er is geen gehoorzaamheid in ongehoorzaamheid aan Allah

De auteur (Imaam Al-Barbahaarie) zei (in zijn boek Sharh As-Sunnah):

“En het is van de Sunnah om niemand te gehoorzamen in ongehoorzaamheid aan Allah, noch de ouders noch de gehele schepping. Er is geen gehoorzaamheid aan een mens in ongehoorzaamheid aan Allah en niemand wordt over Hem (Allah) geliefd, dit wordt allemaal gehaat omwille van Allah.”

Uitleg:

Zijn uitspraak ‘En het is van de Sunnah om niemand te gehoorzamen in ongehoorzaamheid aan Allah.” Dit is een fundament van de fundamenten van Ahl As-Sunnah Wa Al-Jamaa’ah genomen van de uitspraak van de Profeet ﷺ:

“Er is geen gehoorzaamheid in de schepping in ongehoorzaamheid aan de Schepper.” [Musnad Imaam Ahmad en At-Tabari]

En ook zijn ﷺ uitspraak:

“Voorwaar, gehoorzaamheid in enkel in het goede.” [Sahieh Al-Bukhaarie]

Dus wie jou beveelt met ongehoorzaamheid aan Allah moet hierin niet gehoorzaamd worden zelfs als het jouw vader, moeder, jouw naasten, de regeringsleider of de machthebber is. Hij moet niet gehoorzaamd worden in ongehoorzaamheid. Allah vermelde het volgende over joden en christenen:

“Zij (joden en christenen) namen hun rabbijnen en hun priesters als goden (ter aanbidding) aan naast Allah.” [Soerah At-Tawbah 9:31]

Dit is wanneer zij hen gehoorzamden in ongehoorzaamheid. En de auteur vermelde dan: “..noch de ouders noch de gehele schepping.”

Allah vermelde over de ouders:

“En Wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem (in haar buik) in (een toestand van) zwakheid boven zwakheid, en zijn spenen (spenen van het kind) geschiedt in twee jaar. Wees Mij en jouw ouders dankbaar, (en) tot Mij is de terugkeer. En als zij erop aandringen dat jij deelgenoten aan Mij toekent waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam hun dan niet. En ga in deze wereld goed met hen om en volg de weg van degene die berouwvol tot Mij terugkeert. Vervolgens zal tot Mij jullie terugkeer zijn en Ik zal jullie berichten over wat jullie deden.” [Soerah Luqmaan 31:14-15]

En Hij zei:

“En Wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. En als zij er bij jou op aandringen dat jij deelgenoten aan Mij toekent, waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam hun dan niet. Tot Mij zullen jullie terugkeren en Ik zal jullie dan berichten over wat jullie deden.” [Soerah Al-‘Ankaboet 29:8]

Er is dus geen gehoorzaamheid aan de schepping in ongehoorzaamheid aan de Schepper. Wie deze schepping ook mag zijn, zelfs als zij de dichtste mensen zijn zoals de ouders, dus hoe zit het dan met anderen? De auteur vermelde: “..en niemand wordt over Hem (Allah) geliefd, dit wordt allemaal gehaat omwille van Allah.” 

Met andere woorden: Hou niet van ongehoorzaamheid of degene die ongehoorzaamheid beveelt. Haat ongehoorzaamheid en zijn mensen eerder. Haat zonden, zijn mensen en wie dit (ongehoorzaamheid) beveelt. En dit vanwege zijn ﷺ uitspraak:

“Wie van jullie iets verwerpelijks ziet laat hem dat veranderen met zijn hand, als hij daartoe niet in staat is dan met zijn tong en als hij daartoe niet in staat is dan met zijn hart. En dit is de zwakste vorm van imaan (geloof).” [Sahieh Muslim]

Dus de zonde en zijn mensen worden gehaat, en dit behoort tot imaan (geloof).

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan حفظه الله
Ithaaf Al-Qaarie Bit-Ta’liqaat ‘Alaa Sharh As-Sunnah Lil-Imaam Al-Barbahaarie 2/241-242
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be