Zijn naam en geboorte:

Zijn naam is ‘Abdur-Razzaaq Ibn ‘Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad Al-Badr.

Hij is geboren op 22 Dhul-Qi’dah in het jaar 1382NH te Zulfie in de provincie Riyaad in Saudi-Arabië.

Hij is de zoon van de muhaddith van Medienah, de grootgeleerde Shaykh ‘Abdul-Muhsin Ibn Hamd Al-‘Abbaad.

Zijn studies en huidige functie:

Shaykh ‘Abdur-Razzaaq Al-Badr heeft een doctoraat behaald in ‘Aqiedah (geloofsleer) en heeft kennis genomen van verschillende prominente geleerden waaronder:

 • Zijn vader, Al-‘Allaamah Shaykh ‘Abdul-Muhsin Al-‘Abaad.
 • De voormalige hoofdmufti van Saudi-Arabië, Al-Al-‘Allaamah Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baaz.
 • De Faqieh, Al-‘Allaamah Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-‘Uthaymien.
 • Shaykh ‘Alie Ibn Naasir Al-Faqiehi.

De Shaykh is een van de nobele leraren ‘Aqiedah in de islamitische universiteit van Medienah en leraar in Masjid An-Nabawi.

Zijn lessen en boeken:

De Shaykh heeft in de loop der jaren veel inspanningen geleverd in het uitleggen van nuttige boeken van de geleerden in verschillende vakgebieden waaronder:

 1. Al-‘Aqiedah Al-Waasitiyyah van Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah.
 2. Al-‘Aqiedah At-Tahawiyyah.
 3. Al-Qawaa’id Al-Asmaa Al-Husnaa van Imaam Ibn Al-Qayyim.
 4. Kitaab At-Tawhied van Imaam Muhammad Ibn ‘Abdil-Wahhaab.
 5. Al-Adaab Al-Mufrad van Imaam Al-Bukhaari.
 6. Al-Ar’ba’ien An-Nawawi van Imaam An-Nawawi

Hij heeft nog veel andere audio opnamen waarin hij boeken uitlegt, lessen geeft, vrijdagspreken houdt en vermaningen geeft. De lijst van zijn lessenreeksen is te lang om allemaal op te noemen. En tot zijn schrijfwerken behoren de volgende boeken:

 1. Fiqh Al-Ad’iyyah Wal-Adhkaar.
 2. Fiqh Al-Asmaa Al-Husnaa.
 3. Sharh Al-Haaiyyah van Imaam Ibn Abie Dawoed.
 4. Sharh Ad-Duroes Al-Muhimmah Li’aamati Al-Ummah van Shaykh Ibn Baaz.
 5. Sharh Shamaail An-Nabie.
 6. Ahadieth Islaah Al-Quloeb.

En veel andere nuttige schrijfwerken. De Shaykh zijn talrijke audiolessen en boeken zijn allemaal terug te vinden op zijn officiele website: www.al-badr.net