Wat is Al-A’raaf en wie zijn de mensen van Al-A’raaf?

Vraag:

Ik heb iemand horen zeggen dat Al-A’raaf een barrière is tussen het Hellevuur en de Paradijs waar mensen enkele jaren zullen verblijven?

Antwoord:

De mensen zullen op de dag des Oordeels in drie groepen worden onderverdeeld:

  1. Een groep waarvan hun goede daden zwaarder wegen dan hun slechte daden. Zij zullen niet bestraft worden en het Paradijs betreden.
  2. Een groep waarvan hun slechte daden zwaarder wegen dan hun goede daden. Zij verdienen een bestraffing naar gelang hun slechte daden. Daarna zullen zij (uiteindelijk) het paradijs betreden.
  3. En een derde groep waarvan hun goede en slechte daden gelijk zijn. Zij zijn de mensen van Al-A’raaf. Zij behoren niet tot de mensen van het Hellevuur en niet van de mensen van het Paradijs. Zij zullen echter bovenop een hoge en verheven barrière zijn van waar zij het Hellevuur en het Paradijs zien. Zij zullen daar verblijven zolang Allah het Wilt en zullen uiteindelijk het paradijs betreden.

Dit behoort tot Zijn volmaakte Rechtvaardigheid, dat Hij ieder mens geeft wat hem toekomt. Degene waarvan zijn goede daden zwaarder wegen zal tot de mensen van het Paradijs behoren, degene waarvan zijn slechte daden zwaarder wegen zal bestraft worden in het Hellevuur zolang als Allah het wilt en degene waarvan zijn goede en slechte daden gelijk zijn behoort tot de mensen van Al-A’raaf. Al-A’raaf zal echter niet de eindbestemming zijn. Datgene wat de eindbestemming zal zijn is ofwel het Paradijs of het Hellevuur.

Moge Allah mij en jullie tot de mensen van het Paradijs laten behoren.

Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-‘Uthaymien رحمه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: