Naam en geboorte:

Hij is de edele Shaykh Muhammad Ibn ‘Umar Ibn Saalim Baazmoel. Zijn koenya is: Aboe Maalik maar wordt ook Aboe Mundhir genoemd (dit zijn namen van zijn zonen).

De Shaykh is geboren in Mekka te Saoedi Arabië in het jaar 1382 N.H (1963). Mekkah is ook de stad waar hij momenteel nog steeds verblijft. Hij stamt af van een Jemenitische stam genaamd ‘Kindah’.

Zijn studies en huidige functie:

De Shaykh behaalde zijn doctoraat aan de universiteit van Umm Al-Quraa in het jaar 1414 N.H (1994). Hij nam kennis van verschillende geleerden waaronder:

  • Shaykh Saalih Al-Fawzaan
  • Shaykh Rabie’ Ibn Haadi Al-Madkhalie
  • Shaykh Yahya Al-Mudarris
  • Shaykh ‘Abdul-Wakiel Al-Haashimie

De Shaykh had ook heel erg veel telefonisch contact met Shaykh Al-Albaani. Hij staat bekend omwille van zijn diepgaande kennis in Koranwetenschappen. Zijn boeken en lessen duiden aan dat hij kennis heeft van verschillende islamitische wetenschappen.

Momenteel is hij lid van het onderwijs comité van de universiteit van Umm Al-Quraa en is hij tevens ook leraar in deze universiteit aan de faculteit van Da’wah (oproep naar Allah) en Usoel Ad-Dien (fundamenten van de religie) in de afdeling Al-Kitaab Wa As-Sunnah. Vroeger was hij ook hoofd van de Qira-aat (manieren waarop de koran wordt gelezen).£

Zijn manieren en inspanningen:

Shaykh Muhammad staat bekend omwille van zijn goede manieren en omgang met de mensen. Hij beantwoordt veel vragen van zowel studenten in Saoedi Arabië zelf als mensen uit het buitenland. Hij heeft ook al veel vragenronden gehouden met broeders in Europa en heeft al meermaals tijd vrijgemaakt voor broeders in België. Tevens heeft hij ook al veel lessen gegeven aan broeders in Europa en andere werelddelen via telefonisch contact.

De Shaykh antwoordt graag gedetailleerd op de vragen de vragen die hij krijgt. Soms gebeurt het weleens dat de verbinding wegvalt, waarna de Shaykh opnieuw even gedetailleerd zijn antwoord herhaalt. Dit toont zijn oprechtheid en bekommernis aan voor de moslims en kennis.