Vraag:

Iemand beweerd dat het toegestaan is om te zweren bij de Quraan. Hij zweert bij de Mushaf (geprinte versie van de Quraan) en het kan hem niets schelen. Wij hebben hem geadviseerd maar hij aanvaardt het niet. Wat is uw opinie hierover?

Antwoord:

Het is toegestaan om te zweren bij Allah en Zijn Eigenschappen en de Quraan is het Woord van Allah en één van Zijn Eigenschappen, dus is het toegestaan om hierbij te zweren. Als de intentie van de vermelde man is om te zweren bij het Woord van Allah, dan is dat toegestaan.

Maar als zijn intentie is om te zweren op da bladeren van de Mushaf of de inkt waarmee is geschreven, dan is dit niet toegestaan omdat de bladeren en het inkt geschapen zijn en het is niet toegestaan om te zweren bij een schepping. De Profeet ﷺ zei:

“Wie moet zweren laat hem dan bij Allah zweren of het stilzwijgen behouden!” [Sahieh Al-Bukhaari 6646 en Sahieh Muslim 1646]

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
Fatwa Nr.4950

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be