Hadith: Verbod op het naar boven kijken tijdens het gebed

Anas Ibn Maalik zei dat de Profeet ﷺ zei:

“Wat is er mis met de mensen die richting de hemel kijken in hun gebed?”

Zijn woorden hierover werden strenger tot hij zei:

“Laat hen hiermee ophouden of anders zal hun zicht ontnomen worden.”

Sahieh Al-Bukhaari 750