Hadith: als leugenaar opgeschreven worden bij Allah