Hadith: als leugenaar opgeschreven worden bij Allah

De Profeet ﷺ zei:

“Leugenachtigheid leidt naar slechtheid en slechtheid leidt naar de Hel. Iemand zal steeds leugenachtig blijven zijn totdat hij bij Allah wordt opgeschreven als een leugenaar.”

Sahieh Al-Bukhaari 6094