Hadith: Je mag niet iemand laten opstaan om op zijn plek te zitten

De Profeet ﷺ zei:

“Niemand van jullie zou een man van zijn plaats moeten laten opstaan en er vervolgens gaan zitten.”

Sahieh Muslim 2177