Het beantwoorden van de salaam tijdens dhikr

Vraag:

Mijn grootmoeder zit ook op haar stoel en ze spreekt de Tasbieh (Subhanallah) en Tahliel (Laa illaha illa Allah) uit en als wij haar de salaam geven of als we bij haar binnen komen zegt zij: “Jullie hebben mij verbroken van mijn dhikr.”

Antwoord:

Ze moet de salaam beantwoorden. Breng haar op de hoogte dat het beantwoorden van de salaam verplicht is. Het beginnen met de salaam is sunnah en het beantwoorden ervan is verplicht. Allah zei:

“En wanneer jullie met een groet worden begroet, groet dan met iets beters dan deze (groet) terug, of beantwoord het (op een gelijke wijze). Voorwaar, Allah brengt alles in rekening.” [Soerah An-Nisaa 4:86]

Breng haar hierover op de hoogte. En dit is beter dan het gedenken van Allah omdat het verplicht is en het gedenken van Allah aanbevolen is.

Shaykh Saalih Ibn ‘Abdillah Al-Fawzaan حفظه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: