Vraag:

Wat is het oordeel over het reciteren van Surah YaaSien voor de doden, met de intentie dat zij de beloning ontvangen? Is dit Voorgeschreven? En als het toegestaan is, wat is het bewijs hier dan voor?

Antwoord:

Het reciteren van de Quraan met de intentie dat de beloning hiervan de doden bereikt is een innovatie omdat hier geen bewijs voor is.

En er is een overlevering overgeleverd over het reciteren van Soerah Yaasien over de stervende persoon, welke een zwakke hadieth is en niet als bewijs kan gelden, dus is het niet toegestaan om dit te doen.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De eerste vraag van Fatwa Nr. 20794

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be