Vraag:

Is de wudu correct als een persoon naakt is en deze op één dezelfde plek (de douche) verricht nadat hij zich heeft gedoucht?

Antwoord:

Ik ken geen probleem in het verrichten van de wudu na het verrichten van de ghusl terwijl men naakt is. Maar als men met de wudu begint voordat men ghusl verricht is dit beter, vanwege de handeling van de Profeet ﷺ, hij zou eerst wudu verrichten en vervolgens ghusl verrichten van janaabah.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله
Gepubliceerd door:
www.ikhouvanislam.be
Majmoe’ Fataawaa Ibn Baz 10/101