Vraag:

Is het waar dat Profeet ‘Isaa nog steeds in leven is in de derde hemel? Werd hij niet gekruisigd? Zal hij weer terugkeren? Zal hij terugkeren als een profeet of een gewoon mens?

Antwoord:

‘Isaa werd niet gekruisigd noch gedood. Allah zei:

“Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar (zij kruisigden) iemand die voor hen op hem leek.” [Soerah An-Nisaa 4:157]

Hij werd echter levend verheven naar de hemel, met het lichaam en de ziel, zoals Allah zei:

“Allah heeft hem echter tot Zich verheven.” [Soerah An-Nisaa 4:158]

En Hij zal neerdalen aan de einde der tijden als een rechtvaardige leider, om het kruis te breken, het varken te doden en hij zal regeren met de wetgeving van onze Profeet Muhammad ﷺ.

Het permanente comité voor islamitisch onderzoek en fatawa
De derde vraag van Fatwa Nr. 6257

Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be