Geen categorie

9 Items

Steun ons

by ikhouvanislam

بسم الله الرحمن الرحيم   As-Salaamu ‘Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Baarakatuh Zoals u zich kunt voorstelen kost het beheren en het onderhouden van de website veel inspanning en tijd maar ook komen er financiële kosten bij kijken. Denk maar hierbij aan het afsluiten van verschillende abonnementen die al gauw oplopen en nodig zijn om al ons […]

Wat is het aantal Sunnah gebedseenheden na jumu’ah?

by ikhouvanislam

Vraag: Is het toegestaan om meteen na Jumu’ah (het vrijdaggebed) vrijwillige gebeden te verrichten? Antwoord: De Sunnah na jumu’ah is dat hij vier gebedseenheden (rak’aat) bidt. De Profeet ﷺ zei: “Wie na jumu’ah bidt, laat hem dan vier (gebedseenheden) bidden.” [Sahieh Muslim 881] Als jullie na jumu’ah bidden, bid dan vier gebedseenheden. En de Sunnah […]

Hoe toon ik berouw?

by ikhouvanislam

Vraag: Iemand keerde (berouwvol) terug naar Allah maar hij weet niet hoe hij berouw moet tonen aan Allah. Ik zou hier graag een verduidelijking over willen, o nobele shaykh. Antwoord: Het (berouwvol) terugkeren naar Allah is door spijt te hebben van wat men heeft gedaan en te wensen dat men dit niet had gedaan en […]

Is een scheiding een beproeving of een zegening van Allah?

by ikhouvanislam

Vraag: In de hadieth “als Allah van een dienaar houdt dan beproefd Hij hem”, zoals onze zuster aanhaalt (in haar vraag). Is een scheiding een beproeving waarmee Allah Zijn dienaren beproeft en hiermee dus hun zonden kwijtscheldt en hun zonden vergeeft? Antwoord: Ja het is zonder twijfel een beproeving van de beproevingen. Als de vrouw […]

Hadith: Rechten van de straat

by ikhouvanislam

De Profeet ﷺ zei: “Pas op (vermijd) voor het zitten op de straten.” De mensen zeiden: “Wij hebben geen andere keuze deze zijn onze zitplaatsen waar wij onze gesprekken voeren.” De Profeet ﷺ zei: “Als jullie daar moeten zitten, geef de straat dan zijn recht.” Zij vroegen: “Wat zijn de rechten van de straat?” Hij […]

Geleerden

by ikhouvanislam

Dit hier is een lijstje, dat in shaa Allah nog bewerkt zal worden, om jullie een overzicht van betrouwbare geleerden te geven. Imaam Muslim haalt in zijn voorwoord op Sahieh Muslim de volgende uitspraak van Imaam Ibn Sirien aan: “Voorwaar, deze kennis is religie. Kijk dus uit van wie jullie, jullie religie aannemen.”  Het is […]

De werkelijkheid van Al-Jazeera

by ikhouvanislam

En van de huidige voorbeelden, vanuit de media, behoort het kanaal van Al-Jazeera welke opgericht werd om beproevingen en rampspoeden te verspreiden in de moslimlanden en om onenigheid tussen de gelovigen te brengen. Als je naar de daden (van Al-Jazeera) kijkt sinds dat het is opgericht tot op de dag van vandaag, zal je zien […]