Is een scheiding een beproeving of een zegening van Allah?

Vraag:

In de hadieth “als Allah van een dienaar houdt dan beproefd Hij hem”, zoals onze zuster aanhaalt (in haar vraag). Is een scheiding een beproeving waarmee Allah Zijn dienaren beproeft en hiermee dus hun zonden kwijtscheldt en hun zonden vergeeft?

Antwoord:

Ja het is zonder twijfel een beproeving van de beproevingen. Als de vrouw gescheiden wordt van een vrome man is dit een beproeving maar ze moet Allah vragen om haar te compenseren met iets goed. Allah zei:

“En indien zij (van elkaar) scheiden, dan zal Allah hun beiden van Zijn Weelde schenken.” [Soerah An-Nisaa 4:130]

Maar als ze scheidt van een slechte echtgenoot of een echtgenoot dat haar schaadt, dan is het een zegening van Allah. Het is geen beproeving maar eerder een zegening van Allah.

Maar als ze scheidt van een goede echtgenoot die haar helpt in het goede dan is er geen twijfel over dat dit een beproeving is.

Shaykh ‘Abdul-‘Aziez Ibn ‘Abdillah Ibn Baz رحمه الله
Gepubliceerd door: www.ikhouvanislam.be
Beluister audio: