Hadith: Als iemand weg gaat van zijn zitplaats en terugkomt heeft hij er meer recht op