Hadith: Als iemand weg gaat van zijn zitplaats en terugkomt heeft hij er meer recht op

De Profeet ﷺ zei:

“Als iemand opstaat van zijn plaats en er vervolgens naar terugkeert, dan heeft hij er meer recht op.”

Sahieh Muslim 2179